„Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”

II Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa

22-23.04.2021

Zaproszenie

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej e-Konferencji Naukowej „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23.04.2021 r. w oparciu o przyjazną platformę internetową.

Przyjmujemy zgłoszenia wystąpień w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Epidemia koronawirusa i wynikająca z niej izolacja społeczna przedłuża się. Jeszcze rok temu nikt z nas nie przypuszczał, że obostrzenia potrwają tak długo. Dziś, nie zastanawiamy się czy powstaną szczepionki przeciwko COVID-19, a myślimy nad tym jak długo będą one skuteczne. Dostosowując się do wyzwań rzeczywistości i w poczuciu głębokiej potrzeby, by dokonać naukowych dociekań co do najbliższej przyszłości kierujemy do Państwa niniejsze zaproszenie. Nie prowadzimy szerokiego naboru konferencyjnego, a jedynie zapraszamy pracowników naszej Alma Mater, jak i imiennie wybranych ekspertów z innych jednostek badawczych do udziału w naszym wydarzeniu. Naszą ambicją jest, by prowadzić relację z paneli w Internecie, a także by umożliwić Internautom zadawanie pytań. W przypadku, gdyby chcieli Państwo zgłosić swój autorski panel, prosimy pamiętać o tym, że obowiązkiem prowadzącego jest zadbanie o to, by zgłosili się do niego uczestnicy. Zakładamy, że znają Państwo badaczy zajmujących się pokrewną tematyką – pozwoli nam to na zadbanie o spójność obrad i wysoki poziom prowadzonych w trakcie wydarzenia dociekań naukowych.

Obszary tematyczne, to m.in.:

1) Polska, świat w pandemii: jak COVID-19 zmienia stosunki międzynarodowe?
2) Globalna gospodarka po pandemii – w poszukiwaniu nowej normalności.
3) Unia Europejska wobec obecnego kryzysu.
4) Polityka przeciwdziałania kosztom społeczno-gospodarczym zjawiska lockdownu.
5) Komunikowanie polityczne w obliczu pandemii.
6) Społeczno-gospodarcze implikacje pandemii.
7) Prawo wyborcze w czasie izolacji społecznej.
8) Pandemia COVID-19 - doświadczenia państw postradzieckich.

Gdyby chcieli Państwo zgłosić swój autorski panel bądź mieli jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji mgr. Maciejem Górnym pod adresem mailowym: maciej.gorny@amu.edu.pl

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Magdalena Kacperska

Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

mgr Maciej Górny

Sekretarz konferencji

mgr Michał Mijalski

Biuro Prasowe

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w konferencji do 01.04.2021 r.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23.04.2021 r. w oparciu o przyjazną platformę internetową.

Kontakt

maciej.gorny@amu.edu.pl
Sekretarz konferencji „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”
mgr Maciej Górny

×
×

Koszyk